Kommunikasjon for å hindre sykefravær

Hva om du kan redusere sykefraværet på din arbeidsplass med riktig kommunikasjon!

Kommunikasjon for å hindre sykefravær

Sted: Henrik Ibsens gate 90, Oslo
Tid: 09.30 - 15.30
Pris:

4200,- for medlemmer av Virke

6200,- uten medlemskap

Dato: 04.02.2020

Meld meg på

Dato: 06.10.2020

Meld meg på

På kurset bruker vi en praktisk kommunikasjonsmodell der du vil lære antistress- kommunikasjon og lære å kommunisere hva dine kollegaer trenger for å holde seg jobbfriske og motiverte.

Kommunikasjonsverktøyet  unngår å sette i gang stressreaksjoner i hjernen, men heller motiverer til økt innsats. Gullkulen gir selvinnsikt og refleksjon, innsikt om mottaker, struktur for samtalen, kommunikasjonsteknikker, prestasjonsteknikk, mental styrke og fremdrift.

Modellen kan brukes i de fleste kommunikasjonssituasjoner som kan føre til unødvendig stress, konflikter og sykefravær. 95 prosent av utfordringen i å oppnå godt samspill mellom mennesker ligger i vår evne til å kommunisere.

Bak enhver kommunikasjon ligger en tanke. Med mentaltrening kan den tanken formidles på en positiv og motiverende måte, både for mottakerne og deg selv. Kurset bygger på praktisk trening i klok kommunikasjon og mentaltrening for et godt psykososialt arbeidsmiljø.

Det sparer bedriften for millioner med klok kommunikasjon, - for sykefravær koster.

Innhold i opplæringen

  • Praktisk kommunikasjonstrening i jobbsituasjoner som kan gi grobunn for sykefravær
  • Forutsetninger for å oppnå klok kommunikasjon og dermed mindre sykefravær
  • Praktisk trening i hvordan kommunisere grunnleggende psykologiske behov for å holde kollegaer «jobbfriske»
  • Kommunikasjonsverktøy- og teknikker for mellommenneskelig kommunikasjon
  • Gullkulen for klok kommunikasjon, - en effektiv samtalestruktur
  • Mentaltrening for mer innsikt, endret holdning, bedre resultat og flere «jobbfriske»

Utbytte og læringsmål

Deg som kommunikator for å forbygge og redusere sykefravær

Du lærer deg antistress- kommunikasjon med kommunikasjonsmodellen for klok kommunikasjon, forskjellige kommunikasjonsteknikker og en samtalestruktur for å beherske forskjellige kommunikasjonssituasjoner som kan gi grobunn for sykefravær. Du blir mer bevisst din måte å kommunisere på, din holdning og ditt tankesett. Noe som også kan forbygge ditt eget sykefravær

Din kommunikasjon i samspill med andre

Du vil lære deg hva som er nødvendig for å skape et godt psykososialt og «jobbfriskt» arbeidsmiljø. Det er blant annet psykologiske behov som må kommuniseres i samspillet med andre. Du lærer blant annet å stille de kloke spørsmålene, lytte aktivt og kommunisere slik at du ikke setter i gang stressreaksjonene hos mottaker. Du lærer en modell for å endre holdning og tankesett. Du vil oppnå mer innsikt og dermed mer forståelse for mottakerens ståsted. Din kommunikasjon vil også øke forståelsen og respekten for dine synspunkter hos mottaker.

Ditt mindset

Du lærer og trener på mentale teknikker for forberedelse og bedre prestasjon i kommunikasjonssituasjoner.

Kursform

Trening, kunnskap, refleksjon og erfaringsdeling

Les mer

Kursholder

Ingrid Braate Prillard

Ingrid Braate Prillard fra Klokt Sagt har ca. 20 års kommunikasjonsfaglig erfaring. Hun har arbeidet med strategisk kommunikasjon i både private og offentlige virksomheter, både som leder og ansatt. Flere samfunnstopper og ledere i norsk næringsliv har benyttet seg av Ingrids kommunikasjonsfaglige råd. Ingrid er også sertifisert mentaltrener med en master i NLP(Nevrolingvistisk programmering). Av utdannelse har hun, journalistikk, sosiologi med psykologi, markedsføringsledelse, retorikk, kommunikasjon, ledelse, consulting

Hvem passer programmet for?

Ledere og ansatte som ønsker å forbygge og redusere sykefravær på arbeidsplassen. De som velger å komme flere fra samme bedrift vil i tillegg kunne bidra til å skape en kultur for klok kommunikasjon i sin bedrift.

Les mer

Omtale

«Dette kurset er kjempebra, og helt annerledes enn noe annet kurs jeg har vært på for å redusere sykefravær»

«Veldig bra! Dette er helt annerledes enn noe annet kurs jeg har vært med på i forhold til å forebygge og redusere sykefravær»

« Jobbfrisk, ikke bare forebygger og reduserer sykefravær,- det er et løft for hele virksomheten»

« Det er helt vakkert å høre hvordan en negativ tilbakemelding kan gjøres motiverende med den gullkulen for klok kommunikasjon»

«Dette kurset burde alle, i alle bedrifter gå på»

Les mer

Praktisk informasjon

Deltakeravgiften dekker full bevertning.

  • Morgen: Kaffe/te og frukt
  • Formiddag: Lunsjbuffet 
  • Ettermiddag: Kaffe/te og kake

Adresse:  Hovedorganisasjonen Virke på Solli Plass i 7. etasje.
Henrik Ibsens gate 90, 0230 Oslo

Mer informasjon om kurs hos Virke

Les mer

Meld meg på nyhetsbrevet til Virke kurs

Motta invitasjoner til frokostmøter, kurs og seminar. 

Relevante kurs