Hvordan motivere deg selv og andre med fokus på personlighet

Forskning, bl.a. fra Harvard, viser at medarbeiders motivasjon er den enkeltfaktor som påvirker måloppnåelse mest. Motivasjon finner du i egen og medarbeiders personlighet.

Hvordan motivere deg selv og andre med fokus på personlighet

Sted: Henrik Ibsens gate 90, Oslo
Tid: 09.30 - 15.30
Pris:

4200,- for medlemmer av Virke

6200,- uten medlemskap

Dato: 24.09.2019

Meld meg på

I produktivitet er det er et hav mellom en motivert og en demotivert medarbeider. Lederrollen skal ha fokus på medarbeiders motivasjon og dette kurset gir deg både innsikten og verktøyene for å sikre at medarbeider er topp motivert.

Dette kurset gir deg dypere forståelse av hva motivasjon er ved å gi deg innsikt i personlighetens betydning for motivasjon og hva det betyr i praksis.

Deltakelse på dette kurset er en god business case.

Les mer

Læringsutbytte

Etter dette kurset vil du ha fått innsikt i noen av dine personlighetstrekk og hva de har å si for din motivasjon. Din personlighet er en ressurs på lik linje med din IQ og etter kurset vil du få kjennskap til den ressursen din personlighet representerer.

Du vil også få et språk rundt motivasjon som gir mening for alle dine medarbeidere og et verktøy som vil hjelpe deg og dine medarbeidere i å opprettholde motivasjon.

En leders viktigste oppgave er å ivareta verdidriveren til måloppnåelse, hvilket er de ansatte. Viderefører du kursets fokus i egen rolle vil du fremstå som en trygg og dyktig leder som tiltrekker seg de beste medarbeiderne.

Du vil også få verktøy og kunnskap til å videreformidle dette budskapet internt i egen organisasjon.

Les mer

Overblikk over kurset

Kurset varer i 1 dag, med mulighet for individuell oppfølging i etterkant for de som ønsker det.

Du vil få god innsikt i temaene:

  • Motivasjon, forskning & fakta
  • Personlighet, personlighetstrekk og adferd, forskning & fakta
  • Personligheten som en ressurs på lik linje med IQ
  • Kartlegging av din motivasjon
  • Kartlegging av din personlighet
  • Hvordan jobbe med ansatte/kollegaers motivasjon og personlighet

Du får et kompendium om hvordan finne din motivasjon og din personlighet.

Du vil også få boken «Refleksjoner til ettertanke»

Kursform

Kurset er godt forankret i forskning og vi bruker litt tid i starten på å skape god forståelse av viktigheten og gyldigheten av temaene kurset dekker. Vi går gjennom mange eksempler og det er en aktiv dialog med deg som kursdeltaker.Vi bruker tid i små grupper og i plenum til å jobbe med hver enkeltes motivasjon og personlighet. Det er et praktisk kurs der du selv er en viktig bidragsyter til eget utbytte.

Målet er at du etter kurset skal ha et bilde av din personlighet og dens sammenheng med din motivasjon, samt at du kan hjelpe kollegaer i din organisasjon til det samme.>

Les mer

Målgruppe

Innholdet i dette kurset er viktig for alle i en organisasjon og passer derfor godt for ledere og HR medarbeidere som kan videreformidle denne informasjonen internt. Har også god verdi for de som har et genuint ønske å bli bedre kjent med egen personlighet og hvilke drivere som skaper motivasjon.>

Les mer

Kursholder

Atle Trodal

Atle Trodal (www.trodal.no) er blant Norges mest erfarne lederutviklere, med mer enn 30 års erfaring som leder og lederutvikler, bl.a. 10 år i IBM. Han har en lidenskapelig interesse og dyp kompetanse innen fagfeltene kommunikasjon, motivasjon og personlighet. Atle har jobbet med mer enn 5000 ledere på alle nivåer i Europa, Midtøsten og Afrika. Med sin lange erfaring formidler Atle på en pedagogisk måte kjernen i det å skape indre motivasjon og bevissthet på personlighetens påvirkning på «IQ»en vår. Atle gir mye av seg selv, deler på egne erfaringer og inkluderer deltakerne. Han har gitt ut boken "Refleksjoner til ettertanke" og holder på med nye bokutgivelser, bl.a om personlighetens påvirkning på rollen vår

Meld meg på nyhetsbrevet til Virke kurs

Motta invitasjoner til frokostmøter, kurs og seminar. 

Praktisk informasjon

Deltakeravgiften dekker full bevertning.

  • Morgen: Kaffe/te og frukt
  • Formiddag: Lunsjbuffet 
  • Ettermiddag: Kaffe/te og kake

Adresse:  Hovedorganisasjonen Virke på Solli Plass i 7. etasje.
Henrik Ibsens gate 90, 0230 Oslo

Mer informasjon om kurs hos Virke

Les mer