Selvledelse og stressmestring

Er du ofte stresset? Synes du det er vanskelig å sette grenser for deg selv? Har du noen uvaner som hindrer deg i å oppnå det du ønsker? Mennesker som praktiserer selvledelse og mestrer kunsten å håndtere stress og press har et fortrinn i arbeidslivet.

Selvledelse og stressmestring

Selvledelse kan praktiseres i alle livets situasjoner og handler om å bli en bevisst og aktiv aktør i eget liv.

Mer enn noen gang opplever vi et voldsomt trykk av impulser utenfra. Budskap, krav og forventninger stjeler oppmerksomhet og energi og det er fort gjort å miste fokus og styring.
Mennesker som praktiserer selvledelse og mestrer kunsten å håndtere stress og press har et fortrinn i arbeidslivet. De evner i større grad å balansere og prioritere sin tid og energi. Med fokus på et vekstorientert tankesett ser de muligheter fremfor begrensinger. De er en aktiv aktør i eget liv og tar valg som er gode for seg selv. Mennesker som praktiserer selvledelse innarbeider seg et nett av vaner som gjør dem mer produktive. De bruker viljestyrken hensiktsmessig og kommer oftere i mål med sine prosjekter, samtidig som de har det bra på veien.

Vi mennesker er forskjellige og vi har ulike styrker, behov og adferd. Selvledelse er derfor noe veldig individuelt. Kunsten er å finne en metode og strategi som fungerer for nettopp deg.

Selvledelse og stressmestring handler om å bli bevisst dine tanke- og handlingsmønstre; få innsikt i og ta i bruk dine unike styrker; vite hva som trigger og motiverer deg, hva som begrenser deg, for så å best mulig legge til rette slik at du tar kontroll over hverdagen og nå dine mål.

Les mer

Læringsmål

 • Styrk dine muligheter til å nå dine personlige og profesjonelle mål!
 • Forstå hva selvledelse innebærer og lær metoder og strategier for å ta dette i bruk i din hverdag
 • Lær deg gode teknikker for å mestre stress og press i hverdagen
 • Få økt selvinnsikt ved å bli bevisst dine tankemønstre og vaner. Hvilke støtter deg og hvilke hindrer deg?
 • Lær hvordan du kan sette deg gode mål som motiverer
 • Få innsikt i hvordan legge til rette for å støtte deg selv i å realisere og fullføre målene dine

Du vil oppnå:

 • vekst og mestring
 • mer balanse og glede i hverdagen
 • innsikt i hvordan du kan skape ønskede endringer
 • at du blir mer produktiv
 • økt bevissthet i hvordan du kan støtte deg selv i hverdagen og håndtere krevende situasjoner mer konstruktivt (endring, motgang, usikkerhet)
Les mer

Kursholder

Hilde Grimstad Andresen

Partner og Lederutvikler

Kurset holdes av Hilde Grimstad Andresen som jobber som lederutvikler i MentalKapital AS. Med lang erfaring fra næringslivet som leder, medarbeider og konsulent evner hun raskt å sette seg inn i utfordringer og muligheter med fokus på vekst og utvikling. Hilde er en engasjert og dyktig formidler. Hun er opptatt av å skape verdi for den enkelte og kurset er praktisk rettet slik at læring lett kan tas i bruk i hverdagen.

Målgruppe

Kurset passer for alle som ønsker å jobbe med seg selv for å bedre legge til rette for å realisere sine muligheter!

Er du en leder i dag er selvledelse første steget på utvikling av godt lederskap.

Les mer

Kursform

Kurset er bygget rundt aktuell forskning og formidler teorier, teknikker og verktøy på en praktisk og nyttig måte. Kurset passer for alle som ønsker å bli bedre til å lede seg selv og til å håndtere stress på en hensiktsmessig måte. Styrk dine muligheter til å nå personlige og profesjonelle mål!

Les mer

Meld meg på nyhetsbrevet til Virke kurs

Motta invitasjoner til frokostmøter, kurs og seminar. 

Praktisk informasjon

Deltakeravgiften dekker full bevertning.

 • Morgen: Kaffe/te og frukt
 • Formiddag: Lunsjbuffet 
 • Ettermiddag: Kaffe/te og kake

Adresse:  Hovedorganisasjonen Virke på Solli Plass i 7. etasje.
Henrik Ibsens gate 90, 0230 Oslo

Mer informasjon om kurs hos Virke

Les mer