Lederkurs: Bærekraft og endringsledelse

Det er ingen planlagte datoer for dette kurset. Se vår kursoversikt for andre aktuelle kurs.

Nytt kurs settes opp våren 2024!

Målet med programmet er å gjøre deg i stand til å lede bærekraftsarbeidet, som leder eller rådgiver i en organisasjon. Kurset har en praktisk tilnærming og du vil få økt kompetanse og konkrete verktøy du kan ta med tilbake til din egen virksomhet. Vi tar opp problemstillinger som hvordan prioritere arbeidsområder innen bærekraft, aktuelt lovverk, omstilling til sirkulære forretningsmodeller og hvordan forene bærekraft- og forretningsstrategi.

Målgruppe

 • Du som sitter i ledergruppen med ansvar for bærekraftsarbeidet i egen virksomhet.
 • Du som har eller skal ta ansvar for bærekraftsarbeidet i virksomheten.
 • Du er ny i rollen som ansvarlig for bærekraft i din virksomhet.

Hva lærer du?

 • Dette kurset gjør deg i stand til å lage en bærekraftstrategi og lede bærekraftsarbeidet i egen virksomhet.
 • Gjør deg klar over ledelsens ansvar for bærekraft og bærekraftsrapportering.
 • Innføring i viktige verktøy for vesentlighetsvurdering, rapportering og miljøledelse.
 • Forventninger og krav fra myndigheter, EU, forbrukerne og andre interessenter.
 • Oppdatert kunnskap på arbeidet med å redusere virksomhetens klima og miljøavtrykk.
 • Innsikt i hvordan drive endringsledelse.
 • Praktiske eksempler fra flere andre virksomheter som har lykkes på bærekraftsområdet.
 • Lære teknikker og øve på hvordan bærekraft kan implementeres i egen ledergruppe og i organisasjonen.
 • Nettverk med andre som jobber med bærekraft.

Medvirkende

Metode

Vår arbeidsform er formidling av forskningsbasert kunnskap, refleksjon, dialog, erfaringsdeling og diskusjon. Opplæringen vil være praksisnær og du vil få innblikk i beste praksis fra andre deltakere og andre bedrifter som bli invitert inn.

Mellom samlingene får du muligheten til å prøve ut det du har lært i praksis i din egen virksomhet. Slik sikrer vi at både du og virksomheten får nytte av programmet.

Du vil også få tilgang på et eget digitalt rom i vår nettverksplattform Mingle. Her vil det være muligheter for å dele erfaringer og kunnskap med de andre lederne i programmet underveis.

Samlinger

 • Modul 1

  Drivere og barrierer for en bærekraftig utvikling av virksomheten. Som hjelp i å gjøre en vesentlighetsvurdering får du innsikt i føringer og reguleringer fra EU, dagens regelverk og forventninger fra stor og små kunder og andre interessenter som miljøorganisasjonene.

  Innledere:
  Tord Dale, leder for bærekraft i Virke
  Solveig Irgens, prosjektleder/seniorrådgiver i Virke
  Kari Nordstad, adm.dir./General Manager Norway i Kantar

  Programmet starter klokken 09.30.

 • Modul 2

  Hvordan jobbe med vesentlighetsvurdering og strategiprosess. Prioritering gjør alltid vondt. Vi gjennomgår de mest vesentlige bærekraftstemaene, også de det kan være vanskeligste å få gjort noe med.

  Innledere:
  Tord Dale, leder for bærekraft i Virke
  Solveig Irgens, prosjektleder/seniorrådgiver i Virke

 • Modul 3

  Denne modulen har to temaer. Første dag handler om bærekraftsrapportering. Du får en gjennomgang av ulike verktøy og standarder. På kvelden drar vi på bedriftsbesøk og avslutter med felles middag som en oppvarming til dag to som skal handle om forretningsutvikling og innovasjon med bærekraft som premiss.

  Innledere:
  Tord Dale, leder for bærekraft i Virke
  Solveig Irgens, prosjektleder/seniorrådgiver i Virke
  Inki Brown, Director Strategy & Sustainability i PWC Bergen

 • Modul 4

  Tema for siste modul er hvordan du kan implementere strategi og endring i egen virksomhet. Du lærer teknikker for endringsledelse, og du vil få innlegg om hvordan bærekraft kan brukes som intern og ekstern merkevarebygging. Også juridiske implikasjoner ved markedsføring av bærekraft blir berørt.  

  Innledere:
  Tord Dale, leder for bærekraft i Virke
  Helga Bull, forretningsutvikler bærekraft i Virke
  Sverre McSeveny-Åril, advokat i Virke

  Programmet avsluttes klokken 15.00.

Prisen inkluderer

 • Kursmateriell
 • Bevertning
 • Overnatting på Kringler gjestegård for første og siste samling
 • Bedriftsbesøk

Interessert i å være med på kurset?

Meld din interesse her:

Søknad om tilskudd til lederkurs fra LO/YS fondet

Du kan søke fondet om å dekke 50 % av prisen på Lederkurs: Bærekraft og endringsledelse. 

Ansvarlig

Ta kontakt med Helga om du har spørsmål om programmet.

Ofte stilte spørsmål

 • Er det servering på kurset?

  Deltakeravgiften dekker full bevertning.

  • Morgen: Kaffe/te og frukt
  • Formiddag: Lunsj
  • Ettermiddag: Kaffe/te og kake
  • Halvdagskurs har lett servering i kurslokalet

 • Hvilke påmeldingsregler gjelder?

  • Ved avmelding belastes 20 % av deltakeravgiften, minimum 500 kroner.
  • Påmelding er bindende etter 14 dager før kursdato, og eventuell av-melding må skje skriftlig. Ved avmelding etter 14 dager før kursdato belastes full deltakeravgift. Betalte plasser kan fritt benyttes av andre i virksomheten.
  • Vi tar forbehold om endringer i programmet som skyldes forhold utenfor vår kontroll.
  • Vi tar forbehold om avlysning av kurs frem til 14 dager før kursstart. Vi kan ikke være økonomisk ansvarlig for eventuelle utgifter som for eksempel reiseutgifter ved en avlysning.
 • Vil det bli delt ut undervisningsmateriell?

  Å delta på et kurs eller en konferanse er en intensiv læringsopplevelse. For at du skal få best mulig utbytte av din deltakelse blir det utdelt eller tilsendt undervisningsmateriell på de fleste av våre kurs.

 • Er kurslokale tilrettelagt funksjonshemmede?

  De fleste av våre kurssteder er tilrettelagt for funksjonshemmede.
  Gi beskjed om eventuelle funksjonshemminger sammen med påmeldingen, slik at vi kan tilrettelegge på best mulig måte.
  Hvis kursstedet ikke har nødvendige fasiliteter kan kursavgiften refunderes.

 • Kan kurset leveres bedriftsinternt?

  Vi kan tilby kurs fra vår kursportefølje som bedriftsinternt kurs for Virke medlemmer på forespørsel.

  Kursene arrangeres i deres eller våre lokaler, alt etter hva som passer best.

  Bedriftsinterne kurs

 • Har du spørsmål om et kurs?

  Kontakt oss på

  Tlf 22 54 17 00 eller

  e-post 

Vurderer du medlemskap i Virke?

Som medlem får du som arbeidsgiver mange fordeler.

 • Få hjelp med HR og arbeidsrett

  Virkes rådgivere står klare til å bistå med gode råd og konkret hjelp i forbindelse med ansettelsesavtaler, oppsigelsessaker, nedbemanningsprosesser og andre personalsaker.

  Hjelp for arbeidsgivere

 • Forretningsjuridisk bistand

  Få tilgang til forretningsjuridisk bistand fra Virkes erfarne advokater. Medlemmer får inntil 30 minutters forretningsjuridisk rådgivning i hver sak, helt kostnadsfritt. Tar henvendelsen lengre tid, får du en svært konkurransedyktig pris.

  Forretningsjuridisk bistand

 • Gunstige fordelsavtaler

  Spar penger på produkter og tjenester som bedriften har bruk for! Som Virke-medlem får du gode rabatter og prioritert kundeservice hos våre mange samarbeidspartnere.

  Se alle fordelsavtalene