Aud Steiring

Seniorkonsulent
Arbeidsmiljøsenteret

Litt om Aud

Aud er har arbeidet med arbeidsmiljø i over 30 år. Ti av disse årene var i bedriftshelsetjeneste, deriblant som daglig leder. Hun har lang erfaring med undervisning av verneombud, hovedverneombud, ledere på alle nivåer, AMU representanter samt kartlegging og utvikling av gode arbeidsmiljø. Aud har også spisskompetanse på opplæring av sjøansatte. Hun har faglig bakgrunn som sykepleier, med videreutdanning i strategi, ledelse og juss.