Foto av Bente

Bente Karoliussen Møkleby

Daglig leder
Meta Kompetanse as

Bente Karoliussen Møkleby er daglig leder i Meta Kompetanse AS og har lang erfaring med ledelse. De siste ti årene har hun jobbet med organisasjonsutvikling på konsulentbasis og bistår med blant annet gjennomføring av bedriftsinterne medarbeiderskaps- og lederprogram, forankret i skandinavisk ledelse. Hun er utdannet innen markedsføring, informasjon og samfunnskontakt, samt spisskompetanse i strategisk ledelse og systemtenkning.