Endre Storløkken

Advokat, partner SBG Storløkken og medlem av FA
SBG Storløkken

Litt om Endre

Advokat siden 1986 med hovedvekt på forretningsjuridisk praksis, prosedyre og styreverv. Fra 1990 har han spesialisert seg på vertikale samarbeidsformer og distribusjon/retail og har bistått mange av de største norske franchisekjeder i forbindelse med konverteringsprosesser fra egeneide butikker til franchise og kombinasjonsformer for utvikling av distribusjons-kanaler. Endre Storløkken har for øvrig praksis som dommerfullmektig og riksadvokat-fullmektig/statsadvokat. Endre Storløkken er Norges eneste representant i Euro Franchise Lawyers (EFL) og eneste norske advokat oppført i The International Who’s Who of Business Lawyers (Who’s Who Legal) innenfor franchise. Storløkken har også vært leder av EFL.