Hanne Rovik

Konsulent
Arbeidsmiljøsenteret

Hanne har i mange år tidligere jobbet i offentlig sektor og hatt ulike roller både som ansatt, verneombud og som leder, før hun begynte i Arbeidsmiljøsenteret.

Hanne har en master i endringsledelse og er spesielt opptatt av arbeidsmiljøutvikling og hvordan det psykososiale arbeidsmiljøet påvirker effekten og kulturen i virksomheter. Hanne har en grunnutdanning fra sosialt arbeid, og har over mange år jobbet med å møte mennesker i ulike kriser, både ved akutte hendelser og ved livskriser.

Hanne har mye kompetanse på vold, trusler og konflikthåndtering,  og er sertifisert sinnemestringsterapeut. Hanne gjennomfører blant annet konflikthåndterings-prosesser, arbeidsmiljøkartlegginger og opplæring på arbeidsmiljø.