Arbeidsinnvandring

Mange bransjer og virksomheter er avhengig av utenlandsk arbeidskraft for å dekke sitt arbeidskraftsbehov. Det gjelder et komplisert regelverk for arbeidsinnvandring, og det kan være krevende å områ seg overfor instanser som utenriksstasjonene, politiet og UDI. Det er også viktig å trå riktig. Bruk av arbeidstakere uten korrekte tillatelser kan få alvorlige konsekvenser for arbeidsgivere, for eksempel i form av bøter.

Relevante artikler

Om arbeidsinnvandring

Mange bransjer og virksomheter er avhengig av utenlandsk arbeidskraft for å dekke sitt arbeidskraftsbehov. Det gjelder et komplisert regelverk for arbeidsinnvandring, og det kan være krevende å områ seg overfor instanser som utenriksstasjonene, politiet og UDI. Det er også viktig å trå riktig. Bruk av arbeidstakere uten korrekte tillatelser kan få alvorlige konsekvenser for arbeidsgivere, for eksempel i form av bøter. For å sikre at dine arbeidstakere har de korrekte tillatelsene, kan du tidvis ha behov for råd og veiledning. Virke tilbyr dette, samt kurs og andre møtearenaer hvor rekruttering og innleie fra utlandet tas opp

Vis flere

Laster flere sider...