Arbeidsinnvandring

Mange bransjer og virksomheter er avhengig av utenlandsk arbeidskraft for å dekke sitt arbeidskraftsbehov. Det gjelder et komplisert regelverk for arbeidsinnvandring, og det kan være krevende å områ seg overfor instanser som utenriksstasjonene, politiet og UDI. Det er også viktig å trå riktig. Bruk av arbeidstakere uten korrekte tillatelser kan få alvorlige konsekvenser for arbeidsgivere, for eksempel i form av bøter.