Lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter

Publisert:

Fra 1. juli 2013 skal offentlige oppdragsgivere kreve at ansatte hos leverandører og underleverandører har norske lønns- og arbeidsvilkår. EFTAs overvåkningsorgan, ESA, har avsluttet sak mot norske myndigheters vedtatte forskrift om lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter.

Rett før jul mottokArbeidsdepartementet brev fra overvåkningsorganet ESA (EFTA Surveillance Authority) om at de avslutter en sak hvor de har vurdert om forskrift om lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontakter er forenlig med EØS-avtalens regler.

Denne nye forskriften vil tre i kraft fra 1. juli i år og har regler om at offentlige oppdragsgivere skal stille krav om norske lønns- og arbeidsvilkår hos ansatte hos leverandører og underleverandører. ESA igangsatte sak for å vurdere om forskriften var i strid med EØS-retten, men har nå avsluttet saken bl.a. som følge av at norske myndigheter har gjort enkelte justeringer i forskriften. Forskriften skal nå være enklere å bruke for innkjøpere i offentlig sektor og for tjenestetilbyderne.

Det er også igangsatt informasjonsarbeid om forskriften rettet mot offentlige innkjøpere og virksomheter som tilbyr tjeneste i offentlig sektor.

Les mer om saken her

ESAs brev kan leses her