Om arbeidsinnvandring

Mange bransjer og virksomheter er avhengig av utenlandsk arbeidskraft for å dekke sitt arbeidskraftsbehov. Det gjelder et komplisert regelverk for arbeidsinnvandring, og det kan være krevende å områ seg overfor instanser som utenriksstasjonene, politiet og UDI. Det er også viktig å trå riktig. Bruk av arbeidstakere uten korrekte tillatelser kan få alvorlige konsekvenser for arbeidsgivere, for eksempel i form av bøter. For å sikre at dine arbeidstakere har de korrekte tillatelsene, kan du tidvis ha behov for råd og veiledning. Virke tilbyr dette, samt kurs og andre møtearenaer hvor rekruttering og innleie fra utlandet tas opp

www.udi.no finner du relevant informasjon om regelverk og ulike typer arbeidstillatelser. UDI har også en egen arbeidsgiverservice, med telefonnummer 23 35 15 33.

Det er opprettet tre egne servicesentra for utenlandske arbeidstakere, www.sua.no. Disse ligger i Oslo, Stavanger og Kirkenes. Arbeidstilsynet, politiet, Skatteetaten og Utlendingsdirektoratet har i samarbeid ansvar for driften av servicesentrene. Her kan både arbeidsgivere og arbeidstakere få veiledning og prioritert behandling av søknader. Servicesentrene har medarbeidere som snakker flere språk.

Servicesenteret er opprettet for
- nordiske borgere
- personer som omfattes av EØS-regelverket i utlendingsloven
- faglærte og spesialister

- familiemedlemmer og arbeidsgivere av ovennevnte personer

På senteret kan utenlandske arbeisdtakere
- få utstedt registreringsbevis (gjelder EØS-borgere).
- levere dokumentasjon/få effektuert oppholdstillatelse (gjelder faglærte, spesialister og deres familiemedlemmer fra land utenfor EØS).
- søke om skattekort, og i den forbindelse få tildelt D-nummer.
- melde flytting til Norge, og i den forbindelse få tildelt personnummer.
- få informasjon om rettigheter og plikter i norsk arbeidsliv.
- få veiledning om identitetskort forbygge- og anleggsplasser og i renholdsbransjen.

Arbeidsgivere med fullmakt fra arbeidstaker kan fremsette søknader på vegne av utenlandske arbeidstakere som omfattes av kategoriene nevnt over.