FoU

Innovasjon er selve nøkkelen til økonomisk vekst og lønnsomhet. Vi gir derfor våre medlemmer hjelp med å komme i kontakt med ordninger som gir støtte til bedrifters forsknings- og innovasjonsprosjekter. Her kan du finne ut hva ulike innovasjonsprogrammer konkret kan tilby av økonomisk støtte og kompetanse og hvordan du praktisk går frem for å søke om hjelp.