900 millioner for et nyskapende næringsliv

Publisert:

​ Forskningsrådet lyser i år ut 900 millioner kroner til Innovasjonsprosjekter i næringslivet.

Nytt av året er en felles mulighet for alle bedrifter til å sende inn en

prosjektskisse

før de leverer fullstendig søknad. Hensikten er å gi råd til bedriftene om hva som skal til for å utforme et godt innovasjonsprosjekt.

Årets storsatsing på næringsrettet forskning gir bedriftene en historisk god finansieringsmulighet for å realisere nyskapningene sine. Vi oppfordrer alle bedrifter som planlegger å søke om innovasjonsprosjektmidler, til å benytte skisseordningen.

I tillegg oppfordrer vi bedriftene til å undersøke hvilke muligheter for innovasjonsstøtte SkatteFUNN gir.

De 900 millionene er fordelt på ulike program. Brukerstyrtinnovasjonsarena (BIA) lyser ut 430 millioner kroner. Utlysningen til BIA finner du herBrukerstyrt innovasjonsarena - Norges forskningsråd