COOP med mobile handelsløsninger

Publisert:

Mobiltelefonen er alltid med kunden, den er mer personlig enn en PC, har kamera, GPS og har etter hvert fått datakraft på linje med PCer. Det gir nye muligheter til å forbedre kundens kjøpsprosess – både før, under og etter selve handelen. 

COOP Norge Handel tar denne muligheten på alvor og utforsker nå aktivt nye mobile løsninger for sine byggevarekunder i et treårig forskningsprosjekt.

Hvordan kan man bruke mobilen til å gi kunden en bedre handleopplevelse og samtidig skape økt lønnsomhet? Det er nettopp det COOP Norge Handel ønsker å finne ut gjennom forskningsprosjektet MOVON.Prosjektet benytter eksperimentering som metode og tester blant annet effektiviteten for mobil i hvert steg av kundens kjøpsprosess innen byggevarer. For å lykkes må man støtte kunden langt bedre på mobil enn i dag, både før, under og etter selve handelen, og samspillet mellom fysisk butikk og digitale kanaler må oppleves som sømløst. MOVON er fortsatt i en tidlig fase, men prosjektets funn har allerede fått konsekvenser for COOP Norge Handels pågående initiativ og hvordan man prioriterer mobil som kanal innen byggevare. De første nye løsningene vil kunne treffe kunder og ansatte i løpet av 2015, samtidig som prosjektet i parallell vil jobbe videre med å utvikle neste bølge av ideer, gjennom løpende eksperimentering.

- Dette er et umodent område hvor forbrukeradferd og teknologi er i rask endring, og som krever at vi aktivt utforsker hvilke nye bruksscenarier og løsninger som vil fungere i fremtiden. Det må derfor adresseres med et annet virkemiddel enn et tradisjonelt systemutviklingsprosjekt» Geir Inge Stokke, direktør for faghandel i COOP Norge Handel.

Coop startet med 180 ideer om hva de kan bruke mobiltelefonen til. Enkelte utvalgte ideer er testet ut både på kunder og butikkansatte. For eksempel har man studert bruken av QR-koder for å finne mer informasjon om ulike produkter i butikk. Et viktig valg har vært å ha fokus på butikk og være til stede i butikken. Det har gitt de ansatte eierskap til prosjektet og skaper motivasjon. De ansatte ser på mobile løsninger som svært nyttig og kostnadseffektivt. Samtidig sier COOPs byggevarekunder at de er klare for å bruke mobile tjenester i butikk. Basert på de første pilotene ser man at9 av 10 av COOPs byggevarekunder under 40 år gjør research på nett eller mobil i forkant av varehusbesøket, enten alltid eller i alle fall foran viktige/store innkjøp. 7 av 10 under 40 år gjør i tillegg gjerne produktsøk på mobilen mens de er i varehuset. Når de er i varehuset ønsker kundene i stor grad å finne frem til nødvendig produktinformasjon selv, og da gjerne ved hjelp av mobilen. 3 av 4 kunder under 40 år er godt eller svært godt fornøyd med bruksscenariet prosjektet her har pilotert.