Innovasjon Norge

Innovasjon Norge  tilbyr tjenester og programmer som skal bidra til å øke innovasjonen i næringslivet over hele landet og profilere Norge som reisemål.

Innovasjon Norge tilbyr tjenester og programmer innenfor finansiering, kompetanse, rådgivning, nettverk og profilering. Som oftest gis det støtte til innovasjonsprosjekter basert på en kombinasjon av disse tjenestetypene. Les mer om ordningene og hvordan su søker her: Innovasjon Norge