Norges forskningsråd

Norges forskningsråd  finansierer forskning og driver ulike typer forskningsprogrammer.

Et viktig område er den brukerstyrte forskningen som skal stimulere næringslivet til å øke sin forskningsinnsats. Brukerstyrt forskning innebærer at det offentlige støtter forskningsprosjekter styrt av næringslivet selv. Les mer om ordningene og hvordan su søker her: Norges forskningsråd.