Norsk Designråd

Norsk Designråd markedsfører betydningen av god design som innovasjonsverktøy og konkurransefaktor for både industri og tjenesteytende næringer.

Norsk Designråd tilbyr rådgivning og designformidling til bedrifter som ønsker å bruke design strategisk i sin produktutvikling og markedsføring. Les mer om ordningene og hvordan su søker her: Norsk Designråd