Om Skattefunn

Bruker bedriften din sin rett til skattefradrag for forsknings- eller utviklingsprosjekter?

SkatteFUNN er en rettighetsbasert skattefradragsordning. Norske bedrifter som har forsknings- eller utviklingsprosjekter, eller som planlegger å starte slike prosjekter, kan søke SkatteFUNN om godkjenning av prosjektet, slik at bedriften kan bruke sin rett til skattefradrag.

SkatteFUNN er for alle næringer og selskapsformer, og det er bedriften som velger tema for prosjektet Les mer om ordningen og hvordan su søker her: www.skattefunn.no