SIVA

SIVA– Selskapet for Industrivekst SF – har som hovedmål å bidra til innovasjon og næringsutvikling gjennom eiendomsvirksomhet og utvikling av sterke regionale innovasjonsmiljøer i alle deler av landet.

Les mer om ordningene og hvordan su søker her: SIVA