Inkluderende arbeidsliv

Et arbeidsliv der sykefraværet er lavt, seniorene trives på jobb, og de med nedsatt arbeidsevne har en jobb å gå til, er et godt arbeidsliv for virksomheter, ansatte og samfunnet.

Virke samarbeider tett med myndighetene og de andre arbeidsgiver- og arbeidstakerorganisasjonene for å redusere sykefraværet og skape et mer inkluderende arbeidsliv, men den viktigste jobben skjer på din arbeidsplass. Her finner du verktøyene og tipsene du trenger.