Fordeler du får ved å tegne IA-avtale

Publisert:

​ Alle virksomheter kan tegne en IA-avtale for sin virksomhet. Avtalen inngås mellom leder, tillitsvalgt (eller ansattrepresentant) og NAV Arbeidslivsenter og fastslår noen felles målsettinger som alle er enige om å jobbe mot.

Målsetningene kan handle om å redusere sykefraværet i virksomheten, å bli en mer inkluderende virksomhet eller å få de eldste ansatte til å jobbe litt lenger. Med den nye IA-avtalen er det virksomheten selv som skal vurdere hvilke mål det er hensiktsmessig å ha for sitt IA-arbeid.

Fordelen med å tegne IA-avtale er at virksomheten får tilgang på noen virkemidler andre virksomheter ikke får:

  1. En fast kontaktperson

    på NAV Arbeidslivssenter: Denne personen kan bistå i vanskelige enkeltsaker f.eks. med sykmeldte eller mer overordnet med det systematiske forebyggende arbeidet.

  2. Forebyggings- og tilretteleggingstilskudd

    (frem til 1. juli het dette tilretteleggingstilskudd og tilskudd til bedriftshelsetjeneste): IA-virksomheter kan søke NAV Arbeidslivssenter om tilskudd til tilrettelegging eller forebyggingstiltak på arbeidsplassen eller bruk av bedriftshelsetjeneste. Dette skjer enklest i samarbeid med virksomhetens kontaktperson.

  3. 24 egenmeldingsdager

    : I IA-virksomheter har ansatte flere egenmeldingsdager. De 24 dagene kan brukes enkeltvis og ikke tre og tre slik det er for andre virksomheter som har rett på 12 egenmeldingsdager. Dette virkemiddelet er til for å styrke dialogen mellom ansatt og leder om behov for fravær fra jobb, slik at legebesøk og lengre sykmeldinger kan unngås.

Du kan lese hele samarbeidsavtalen som dere fyller ut her.