Fungerer dagens IA-avtale for små og mellomstore virksomheter?

Publisert:

​ I år skal IA-avtalen forhandles på nytt og debatten går i media om sykefraværet og uføre i Norge. Avtalen har eksistert siden 2001 og har som mål å redusere sykefraværet og inkludere flere i arbeidslivet samt øke eldres yrkesdeltakelse.

Virke er stadig på jakt etter å vite mer om hvordan IA-avtalen virker for sine medlemmer og hvordan den kan tilpasses og endres for å møte morgendagens behov i virksomhetene. Derfor har vi engasjert Proba samfunnsanalyse til å gjennomføre en evaluering som skal gi oss svaret på hvordan IA-avtalen oppleves i praksis. Undersøkelsen er finansiert i samarbeid med FARVE (forsøksvirksomhet i arbeids- og velferdsdirektoratet).

I forbindelse med lansering av rapporten "IA-avtalen i praksis - med fokus på små og mellomstore virksomheter" inviteres det til presentasjon av funnene tre steder i Norge. I etterkant av fremleggelsen inviteres deltakerne til å diskutere rapporten og komme med sine erfaringer med sykefraværsarbeid generelt og IA-avtalen.

Rapporten tar for seg synspunkter fra hele det private næringslivet så seminaret har relevans også for de som har valgt å ikke tegne IA-avtale, men som likevel er interessert i sykefraværsarbeid og inkludering.

Arrangementet er gratis.

Velkommen!

Her kan du melde deg på: