Informasjonsmøte om ny IA-avtale

Publisert:

4. mars underskrev Virke en ny IA-avtale sammen med regjeringen og de andre partene i arbeidslivet. Vi har fått en avtale som er mye bedre tilpasset den typiske norske virksomhet og som i større grad enn i dag er basert på tillit til norske arbeidsgivere.

Det vil den nærmeste tiden komme endringer både i regelverket for oppfølging av sykmeldte og endringer som gjør det enklere å tegne IA-avtale for alle virksomheter. Vi inviterer derfor til et informasjonsmøte hvor nye grep og endringer vil gjennomgås av Virkes forhandlere.

Målgruppe
Ledere og HR - medarbeidere. Du er velkommen til å ta med tillitsvalgte og verneombud


Program

  • Hovedgrepene i den nasjonale IA-avtalen.

  • Endringer i oppfølgingsregelverket for sykmeldte.

  • Endringer i samarbeidsavtalen for virksomheter som tegner IA-avtale for sin virksomhet.

Tid
Fredag 14. mars fra 9.00 – 10.30 inkludert gratis frokost

Sted

Hovedorganisasjonen Virke, Henrik Ibsens gate 90, OsloPåmelding
Lenke til påmeldingsskjema finner du

her

.