Krever vesentlige endringer i IA-avtalen

Publisert:

Virkes administrerende direktør, Vibeke Hammer Madsen, vil ikke skrive under på en videreføring av IA-avtalen dersom den ikke får vesentlige endringer.

- Ordningen for Inkluderende Arbeidsliv (IA) må bli mindre byråkratisk, vi må få et måltall for graderte sykmeldinger, og vi må styrke det økonomiske tilskuddet til arbeidsgivere som tilrettelegger for at personer kan arbeide også under sykdom. Dette tilskuddet må gjelde alle virksomheter som tilrettelegger for gradert sykmelding, ikke bare IA-virksomheter. Uten disse endringene kan vi ikke underskrive på videreføringen av IA-avtalen. Slik den er nå, fungerer den dårlig for privat sektor, og spesielt for små og mellomstore virksomheter, sier Vibeke Hammer Madsen.

IA-avtalen, som skal reforhandles med regjeringen og de andre hovedorganisasjonene i arbeidslivet i år, omfatter også regelverk og tiltak som gjelder alle virksomheter og deres arbeid med å redusere sykefraværet.

- Ledere må få tid til å lede og følge opp sine ansatte, og ikke bruke tiden sin på å rapportere. Oppfølgingsregelverket for sykmeldte må bli enklere å forholde seg til, og det må bli mindre krav til rapportering, sier Madsen.

Flesteparten av bedriftene i Norge er små og mellomstore virksomheter, og disse vil som alle andre gjerne redusere sitt sykefravær og jobbe for et mer inkluderende arbeidsliv. Derfor er det behov for flere endringer som gjør det lettere for IA-bedriftene å følge opp sine forpliktelser.

Andelen graderte sykmeldinger gikk ned i den forrige avtaleperioden. Men tall fra Virkes arbeidsgiverundersøkelse viser at 70 prosent av lederne i privat sektor sier de ønsker økt bruk av gradert sykmelding. Dette er svært positive tall, men det vil også kreve økt tilrettelegging på den enkelte arbeidsplass. Derfor må alle arbeidsgivere sikres økonomiske tilskudd. Det vil hele samfunnet tjene på.