Seniorpolitikk en del av en god personalpolitikk

Seniorpolitikk er en naturlig del av en virksomhets personalpolitikk. Personalpolitikken er retningsgivende for forvaltning av menneskelige ressurser og utøvelse av ledelse. I personalpolitikken bør det tas hensyn til livsfasene de ulike ansatte befinner seg i.

For å bevare kompetanse i virksomheten i et stadig tøffere nå målsettingen om at flere skal stå lenger i arbeid, er det viktig at virksomhetene tenker igjennom hvordan dette kan gjøres i virksomheten. For mange er det å utvikle en egen seniorpolitikk for virksomheten både en bevisstgjørings- og en utviklingsprosess. Det er vesentlig at seniorpolitikken bygger på en kartlegging av utfordringene i virksomheten, og en forståelse av at seniorer er en like heterogen gruppe som andre ansatte. Fordi eldre ansatte er like ulike som andre ansatte er det naturlig at dette gir ulik innrettning av seniorpolitikken i ulike virksomheter.

Virkes rådgivere bistår medlemmene gjennom praktisk rådgivning i spørsmål knyttet til blant annet seniorpolitikk, pensjonsspørsmål og oppsigelsesvern for eldre arbeidstakere.