Virke hjelper deg med inkluderende arbeidsliv

Den nasjonale IA-avtalen har som mål å redusere sykefraværet, inkludere flere i arbeidslivet og øke yrkesdeltakelsen til eldre arbeidstakere. Alle virksomheter kan tegne egen IA-avtale for sin virksomhet. Dette gjøres ved å signere en samarbeidsavtale mellom NAV Arbeidslivssenter, leder og tillitsvalgt/representant for ansatte i virksomheten.

Solid kunnskap om - og forståelse for - virksomhetenes hverdag gir oss det beste grunnlaget for rådgivning i personalpolitiske spørsmål som sykefravær, IA og tilrettelegging, pensjonsspørsmål og håndheving av aldersgrenser. Vi har styrket vår kompetanse på virkemiddelapparatet i NAV for også å kunne bistå i hvordan virksomhetene kan samarbeide med NAV om å få flere som i dag står utenfor arbeidslivet inn i jobb. Du når oss på Virkes rådgivningstelefon: 22 54 17 00.

Vår kjennskap til medlemmenes hverdag bidrar til at vi med stor troverdighet kan tale våre medlemmers sak overfor politikere og andre beslutningstakere. Ta derfor gjerne kontakt med oss dersom du opplever noe i din hverdag som du mener vi bør vite om.