Virke Oppfølging

Publisert:

Virke Oppfølging er et komplett HR-system / personalsystem for virksomheter som ønsker seg enklere personalrutiner, effektiv oppfølging av sykefravær og sikre et godt og sikkert arbeidsmiljø

Systemet inneholder funksjoner som gir bedre oversikt, tilgjengelighet og kontroll på informasjon knyttet ansatte og arbeidsmiljø.

Virke Oppfølging sikrer at virksomheter til enhver tid overholder regelverket og gir konkrete tips og råd for hvordan ledere løser situasjoner i henhold til beste praksis.

Dette kan bidra til å forebygge sykefravær, hindre ulykker og skader i arbeidsmiljøet og redusere kostnader i virksomheten.

Virke Oppfølging sparer virksomheten for tid og penger.Nøkkelfunksjonalitet i Virke Oppfølging <Personalinformasjon
Registrering og behandling av ferie og fravær

Sykefraværsoppfølging med lederstøtte

 • Mobil tilgang for ledere og ansatte
 • Avvikshåndtering
 • Oppfølging av ansatte - medarbeiderskap, kompetansekartlegging og omstilling

Moduler i Virke Oppfølging

 • Oppfølging
 • Omstilling
 • Skadebase
 • Avvikshåndtering
 • Planlegging
 • QA
 • Kompetanse
 • Medarbeidersamtaler
 • Håndbok