Jus og arbeidsliv

Som medlem i Virke har du tilgang på juridisk bistand fra Virkes rådgivere og advokater innen de fleste forretningsjuridiske og arbeidsrettslige områder.