Statue of justice

Jus og arbeidsliv

Som medlem i Virke har du tilgang på juridisk bistand fra Virkes rådgivere og advokater innen de fleste forretningsjuridiske og arbeidsrettslige områder.

Virkes juridiske tjenester består i korte trekk av

  • Virkeadvokatene - et av Norges ledende advokatmiljøer innen arbeidsrett og forretningsjus. Disse påtar seg også prosedyreoppdrag
  • Rådgivningstelefonen - gratis rådgivningen innen HR, arbeidsrett og forretningsjus

I tillegg vil du finne mye nyttig informasjon ved å klikke på temaene nedenfor. Der ligger det relevante fagartikler, faktaark og spørsmål og svar.