Virkes arbeidslivshåndbok

Alle Virke-medlemmer har tilgang til vår omfattende arbeidslivshåndbok

Den tar grundig for seg de vanligste problemstillingene i en arbeidsgivers hverdag innen temaene ledelse, HR, jus og arbeidsliv.

Denne får du direkte tilgang til ved å logge deg på våre medlemssider.

Håndboka inneholder følgende kapitler:

 • Ansettelse
 • Arbeidsmiljø
 • Arbeidstid
 • Bedriftsdemokrati
 • Deltid- og midlertidige ansettelser
 • Ferie
 • Kontroll / overvåkning
 • Likebehandling
 • Lønn
 • Om tariffavtaler
 • Oppsigelse / avskjed
 • Permisjon
 • Permittering
 • Skjemaer
 • Sosiale medier i arbeidslivet
 • Sykefravær
 • Virksomhetsoverdragelse
 • Ytringsfrihet og varsling