Flytt ansvaret fra datarommet til styrerommet

Publisert:

Kunder handler fra aktører de stoler på. Hvordan virksomheten behandler kundedata handler om å bygge tillit og gode relasjoner. Ansvaret for behandling av personopplysninger er et ledelsesansvar og må flyttes fra datarommet til styrerommet.

Styremøte

Det er ledelsen i virksomheten som har det overordnede ansvaret for at virksomheten behandler personopplysnin­ger etter gjeldende regelverk og på en måte som ivaretar kundenes interesser. Personvern kan ikke avgrenses til informasjonssikkerhet, som bare en del av de plikter virksomheter har etter den nye personvernforordningen.

Den enkelte virksomhet er selv nærmest til å vite omfanget av jobben som gjenstår for å komme på det nivået som kreves før det nye regelverket trår i kraft i mai 2018.

Virke har laget en 7-punkts sjekkliste over hva som må gjennomgås for å oppfylle lovens krav til behandling av personopplysninger etter nytt regelverk. Sjekklisten finner du til høyre på denne siden.