Åpningstider i varehandelen i julen

Julehandelen er i full gang, og da kan det være på sin plass å minne om reglene for åpningstider. Det følger av lov om helligdager og helligdagsfred at det ikke er begrensninger med hensyn til hvor lenge et utsalgssted kan holde åpent på hverdager. Som hverdager regnes mandag - lørdag.  

Når det gjelder helligdager og høytidsdager, skal som hovedregel utsalgssteder holde stengt. Det er imidlertid et unntak for de tre siste søndagene før julaften. Disse tre søndagene kan utsalgssteder holde åpnet fra kl. 14-20. I år vil det altså si at butikkene kan holde åpent 4/12, 11/12 og 18/12. På julaften, som i år faller på en lørdag, skal utsalgsstedet stenge kl. 16.00.

Det finnes en rekke unntak fra hovedregelen om utsalgssteders lukking på helligdager og høytidsdager. Bestemmelsene om å holde stengt på helligdager gjelder ikke for:
  • Salg av dagligvarer og kioskvarer fra mindre utsalgssteder (100 kvm)
  • Salg fra bensinstasjoner (150 kvm)
  • Campingplasser i campingsesong og typiske turiststeder etter vedtak fra fylkesmannen
  • Serveringssted, auksjon og kunstgallerier
  • Utstillinger og varemesser
  • Utsalgssteder som i det vesentligste selger blomster, planter og hageartikler
  • Husflids- og souvernirartikler
  • Utsalgssteder i bygninger for inn- og utsjekking av passasjerer på lufthavner som har tillatelse til avgiftsfritt salg
  • Salg av varer i tilknytning til produksjonssteder mv. som er tilrettelagt for turisme.
Dette innebærer at utsalgssteder som er omfattet av et av unntakene nevnt over kan holde åpent på søndager utover tidsrommet 14-20, og også på julaften etter kl. 16.00.
Vi minner også om tidsbegrensningene som gjelder for salg av alkohol. De finner du her.
Her kan du lese mer om arbeidstid og lønn i julen for bedrifter i varehandelen.