Åpningstider og alkoholsalg for dagligvarehandelen i påsken

Lurer du på når og hvor lenge butikken kan holde åpent i påsken? Eventuelt når alkoholsalget må stenge? Her finner du reglene om åpningstider og alkoholssalg.

Åpningstider

På søndager og helligdager skal faste utsalgssteder som selger varer til forbrukere, holde stengt. Skjærtorsdag, langfredag, 1. påskedag og 2. påskedag regnes som helligdager. Dagligvarebutikker (og andre) kan holde åpent til kl. 24.00 onsdag før skjærtorsdag. På påskeaften kan man holde åpnet til kl. 16.00. Reglene om dette finner man i lov om helligdager og helligdagsfred.

Det gjelder enkelte unntak fra reglene om at det skal være stengt på helligdager. For dagligvarehandelen er i all hovedsak det såkalte "Brustadbu-unntaket" av interesse. Unntaket innebærer at salg av dagligvarer og kioskvarer fra utsalgssteder som ikke overstiger 100 m2 kan skje også på søndager og helligdager.

Salg av alkohol

Salgstidene for alkoholholdig drikk med høyst 4,7 volumprosent alkohol (som er det maksimale dagligvarebutikkene kan selge) er regulert i alkoholloven. Salg kan som hovedregel skje fra kl. 08 til kl. 18. På dager før søndager og helligdager skal salget som hovedregel opphøre kl. 15.00. Kommunestyret i den enkelte kommune kan generelt for kommunen eller for det enkelte salgssted innskrenke eller utvide tiden for salg i forhold til dette. Det er derfor viktig at den enkelte butikk som har salgsbevilling gjør seg kjent med hva som gjelder i sin butikk eller i sin kommune. Kommunen kan maksimalt forlenge salgstidene for alkohol til kl. 20 på hverdager og til kl. 18 på lørdager og dager før helligdager. Det betyr at salg av alkohol i butikken på onsdag før skjærtorsdag etter lovens hovedregel kan skje fram til 15, men maksimalt fram til kl. 18. Igjen understrekes det at man må undersøke lokalt hva som gjelder for sin butikk.

Salgstider for øl i dagligvarebutikker i Oslo

Det er ikke anledning til salg og utlevering av alkoholholdig drikk med høyst 4,7 volumprosent på søndager og helligdager – dvs. skjærtorsdag, langfredag, 1. påskedag og 2. påskedag. Kommunene kan ikke lage lokale regler som åpner for det motsatte.

Lettøl

Lettøl er øl som har alkoholprosent under 2,5%. Lettøl faller utenfor alkohollovens virkeområde, med unntak av at man må være 18 år for å selge lettøl. Dette innebærer at lettøl (og alkoholfritt øl) kan selges i hele butikkens åpningstid av personer som er over 18 år.

Oversikt over åpningstider og salgstider for alkohol.

Informasjon om arbeid og lønn i påsken finner du her.

Her finner du mer om Oslo kommunes bestemmelser vedrørende Serverings-, salgs- og skjenkebevillinger.