Arbeidskontrakt og ungdom

Publisert:

Mange arbeidsgivere bryter arbeidsmiljøloven ved ikke å gi de unge arbeidskontrakt. Det fremkommer av arbeidsmiljøloven § 14-5 at det er arbeidsgivers plikt at det skrives en arbeidskontrakt i alle arbeidsforhold.

Kontrakten skal sikre unge arbeidstakere grunnleggende rettigheter og et trygt arbeidsmiljø. Videre er det viktig at arbeidsgivere lærer de unge gode rutiner fra deres første møte med arbeidslivet. 

Arbeidsavtalen bør inneholde opplysninger om forhold av vesentlig betydning i arbeidsforholdet, og arbeidsmiljøloven § 14-6 regulerer de minimumsopplysninger arbeidsavtalen skal inneholde:

 • Partenes identitet.

 • Arbeidsplassen. Dersom det ikke eksisterer noen fast arbeidsplass eller hovedarbeidsplass skal arbeidsavtalen gi opplysning om at arbeidstakeren arbeider på forskjellige steder, og oppgi forretningsadressen eller eventuelt hjemstedet til arbeidsgiver.

 • En beskrivelse av arbeidet, eller arbeidstakerens tittel, stilling eller arbeidskategori.

 • Tidspunktet for arbeidsforholdets begynnelse.

 • Forventet varighet dersom arbeidsforholdet er midlertidig.

 • Eventuelle prøvetidsbestemmelser.

 • Arbeidstakerens rettigheter til ferie og feriepenger, og reglene for fastsettelse av ferietidspunktet.

 • Arbeidstakerens og arbeidsgiverens oppsigelsesfrister.

 • Den gjeldende eller avtalte lønn ved arbeidsforholdets begynnelse, eventuelle tillegg og andre godtgjøringer som ikke inngår i lønnen, for eksempel pensjonsinnbetalinger og kost- eller nattgodtgjørelse, utbetalingsmåte og tidspunkt for lønnsutbetaling.

 • Lengde og plassering av den avtalte daglige og ukentlige arbeidstiden.

 • Lengde av pauser.

 • Avtale om særlig arbeidstidsordning etter bestemmelsene om redusert arbeidstid, fleksibel arbeidstid med videre.

 • Opplysninger om eventuelle tariffavtaler som regulerer arbeidsforholdet. Dersom avtale er inngått av parter utenfor virksomheten skal arbeidsavtalen inneholde opplysninger om hvem tariffpartene er.

I tillegg har arbeidstilsynet utarbeidet et kortfattet skriv der man kan lese nyttig informasjon for unge arbeidstakere, deres arbeidsgivere og foreldre. Her kan du lese nyttig informasjon for unge arbeidstakere, deres arbeidsgivere og foreldre (pdf) Det er her viktig å merke seg atreglene i arbeidslivet på noen områder er spesielle for arbeidstakere under 18 år. Dette er uttømmende regulert i arbeidsmiljøloven kapittel 11, og reglene skal gi unge en ekstra beskyttelse.

For nærmere spørsmål vedrørende ovennevnte, kan medlemmer ta kontakt med Virkes sentralbord på telefon 22 54 17 00 og be om rådgivningstelefonen for arbeidsrett, eller sende spørsmål på e-post til .