Bedrageri knyttet til domener

Publisert:

​Flere av våre medlemsbedrifter har opplevd å bli kontaktet av selskaper som påstår å være registrar for utenlandske domener.

Selskapet opplyser å ha mottatt en søknad om registrering av et domene som er tilsvarende medlemmets domenenavn, men under et annet toppdomene enn .no, f.eks. under .net eller .asia. Selskapet vil deretter ofte gi medlemmet tilbud om å kjøpe det aktuelle domenet, slik at det ikke oppstår forvekslingsfare i forhold til medlemmets virksomhet. 

Temaet for denne artikkelen er hvordan medlemmet bør forholde seg til slike forespørsler. Vårt råd er at denne type henvendelser ikke besvares, da det normalt vil være tale om fakturabedrageri.

Det skal først presiseres hva en registrar er. En registrar er en virksomhet som har rett til å sende domenesøknader til et organ som har ansvaret for et bestemt domenenavnregister. For toppdomenet .no er det f.eks. Norid som har dette ansvaret. Det er ikke mulig for en virksomhet å registrere et domene direkte hos Norid, og en søknad om et domene må skje gjennom en registrar.

En registrar hjelper således en søker med selve søknadsprosessen, og med å følge opp abonnementet ovenfor Norid etter endt registrering. Registraren vil normalt ikke være involvert i prosessen rundt valget av et domenenavn, og har ikke ansvar for det domenet som velges. Det følger av regelverket for .no at det er søkeren av et domene som har ansvaret for at domenenavnet ikke strider med regelverket for .no eller andres rettigheter. Registraren vil derfor normalt ikke foreta noen kontroll av det ønskede domenet, og vil kun følge opp selskapets anmodning om å få det ønskede domenet registrert. 

Skulle det i ettertid oppstå tvist rundt det registrerte domenet vil registraren ikke være involvert i denne prosessen. Det er vedkommende som mener at egne rettigheter er krenket gjennom et registrert domene, som har ansvaret for å klage over registreringen og fremme krav om at domenet slettes eller overføres til eget selskap. En slik klage skal sendes til Domeneklagenmenda, og nemnda vil gi klager medhold dersom klager har rettigheter til et navn eller merke som er identisk med eller forvekselbart med det registrerte domenenavnet, og registreringen er foretatt i ond tro.

En registrars oppgave er således kun knyttet til selve søknadsprossen rundt et domene, og ikke til navnevalget. En forespørsel om kjøp av et domene fra en påstått registrar vil derfor normalt være et fakturabedrageri, og henvendelse bør ikke besvares.