Betale arbeidsgiveravgift til utlandet?

Publisert:

Mange arbeidsgivere blir overrasket når de oppdager at arbeidsgiveravgiften skal betales til andre lands myndigheter og at nivået på avgiften bestemmes av andre lands lover og regler.

I dag finner vi utenlandsk arbeidskraft i nesten alle bransjer. Svært ofte kommer de utenlandske arbeidstakerne fra land som Sverige, Polen, de Baltiske stater og fra andre EU/EØS-land. Som norsk arbeidsgiver utbetaler man lønn for arbeid utført i Norge som innberettes til norske skattemyndigheter, og som den utenlandske arbeidstakeren skal betale norsk inntektsskatt av.

Et spørsmål som da dukker opp er om det også skal betales norsk arbeidsgiveravgift av lønnen til den utenlandske arbeidstakeren? Hovedregelen er at dersom den utenlandske arbeidstakeren kun utfører arbeid i Norge, skal vedkommende være omfattet av norsk trygdelovgivning og arbeidsgiveren skal betale norsk arbeidsgiveravgift av lønnen. Dette gjelder selv om den utenlandske arbeidstakeren anses som bosatt i et annet EØS/EU-land.

Hva gjelder dersom den utenlandske arbeidstakeren også utfører arbeid i annet EØS/EU-land, i tillegg til Norge? Et praktisk eksempel er hvor en svensk helsearbeider går i turnus som muliggjør 50 prosent arbeid i Norge og 50 prosent i Sverige.

I dette eksemplet skal den norske arbeidsgiveren betale arbeidsgiveravgift til Sverige, og ikke til Norge, fordi den svenske arbeidstakeren arbeider mer enn 25 prosent i Sverige.

Dersom den utenlandske arbeidstakeren kan fremvise en blankett som heter A1/E101 skal det uansett arbeidsforhold i andre EØS/EU-land ikke betales norsk arbeidsgiveravgift av vedkommendes lønn i Norge. Derimot kan det oppstå plikt til å betale arbeidsgiveravgift eller lignende avgift til det landet hvor arbeidstakeren har sin trygdemessige tilhørighet, altså det landet hvor vedkommende er trygdet. Dersom du har ansatt en svensk butikkmedarbeider og han/hun har slik blankett, skal det betales svensk arbeidsgiveravgift til svenske myndigheter.

Hva kan norsk arbeidsgiver gjøre for å sikre seg at det betales arbeidsgiveravgift til riktig land? Arbeidsgiveren bør før ansettelse av utenlandsk arbeidstaker spørre om vedkommende utfører arbeid i andre EØS/EU-land, i tillegg til Norge. Dersom han/hun svarer ja, bør det undersøkes om arbeidet utgjør mer enn 25 prosent. I tillegg bør det avklares om vedkommende har fått utstedt A1/E101 blankett eller har søkt om dette.

Dersom han/hun svarer nei på spørsmålet om arbeid i annet EØS/EU-land i tillegg til Norge, bør arbeidsgiver ta inn et punkt i arbeidsavtalen hvor den ansatte erklærer at han/hun ikke har et arbeidsforhold i annet EØS/EU-land.