Digitalisering av sykefraværsoppfølgingen

Publisert:

Et system for bedre samhandling mellom sykmeldt, arbeidsgiver, lege og NAV har lenge vært etterspurt blant Virkes medlemmer. NAV sentralt har tatt denne oppfordringen på alvor og påbegynt et arbeid med å utvikle en digital løsning for sykmeldinger og oppfølging av disse.

Arbeidsgiver skal ved bruk av dette systemet bl.a. kunne oppleve forenklet og forbedret dialog og informasjonsutveksling, bedre tilgjengelighet til NAVs tjenester, samt få bedre støtte til oppfølgingsarbeid som foregår på arbeidsplassen. NAV ønsker at dette bl.a. skal bidra til bedre forståelse av aktivitetskravet, og hva det betyr for arbeidsgivers plikt med tanke på involvering og tilrettelegging.

Tidligere i år ble første steg på veien mot et helhetlig, digitalt registrerings- og oppfølgingssystem for sykmelding lansert. Fra mai av kunne den sykmeldte logge seg inn på «DittNAV» og se sykmldingen sin digitalt. For tiden jobbes det med ytterligere lanseringer av nye steg i løpet av høsten, hvor hvert steg innebærer mer funksjonalitet i systemet.

I arbeidet sitt benytter NAV en metodikk kalt "brukerstyrt utvikling". Dette innebærer bruk av test-versjoner som alle kan gi sine kommentarer til. På den måten kan arbeidsgiverne være med å utvikle produktet til å ivareta arbeidsgivers behov ved å teste ut løsningen og gi tilbakemelding til NAV.

App for sykefravær

Visste du at NAV tidligere har lansert en app for sykefravær? Appen «NAV Sykefravær» er laget for ledere med ansvar for oppfølging av sykmeldte ansatte. Den skal gjøre det enklere for små og mellomstore virksomheter å følge opp sykmeldte ansatte og overholde fristene i oppfølgingsarbeidet.

Appen er utviklet av NAV i samarbeid med Arbeidstilsynet og finnes både for Android og iOS.

Virke Oppfølging

Virke har også lansert en tjeneste som gjør det enklere for arbeidsgivere å følge opp sykmeldte. Virke Oppfølging er et komplett HR-system / personalsystem for virksomheter som ønsker seg enklere personalrutiner, effektiv oppfølging av sykefravær og sikre et godt og sikkert arbeidsmiljø.

Systemet inneholder funksjoner som gir bedre oversikt, tilgjengelighet og kontroll på informasjon knyttet til ansatte og arbeidsmiljø.

Virke Oppfølging sikrer at virksomheter til enhver tid overholder regelverket og gir konkrete tips og råd for hvordan ledere løser situasjoner i henhold til beste praksis. Dette kan bidra til å forebygge sykefravær, hindre ulykker og skader i arbeidsmiljøet og redusere kostnader i virksomheten.

Nøkkelfunksjonalitet i Virke Oppfølging

  • Personalinformasjon

  • Registrering og behandling av ferie og fravær

  • Sykefraværsoppfølging med lederstøtte

  • Mobil tilgang for ledere og ansatte

  • Avvikshåndtering

  • Oppfølging av ansatte - medarbeiderskap, kompetansekartlegging

    og omstilling

Klikk her for mer informasjon om Virke Oppfølging >>