Fantasiord best som varemerke

Publisert:

​Hvilken type ord egner seg best som varemerke? Det er lønnsomt å vite. Ekspertene er ikke i tvil.

​– Bruk et fantasiord. Da skiller du deg ut, kundene husker deg lettere, du kan virkelig bygge goodwill-verdier til navnet og du får eneretten til det, sier regiondirektør Thor B. Mosaker i IP-konsulentfirmaet Zacco Norway.

– Hvis du planlegger å drive som elektriker basert i Horten og søker om å registrere et beskrivende varemerke som ”Elektrikerbedriften Horten”, får du registreringssøknaden i retur. Årsaken er at det ville uthule språket å gi deg rettighetene til bruk av slike beskrivende enkeltelementer, forklarer han.

”Zacco” er nettopp et slikt navn. ”Virke” er mer beskrivende og kan derfor være svakere som varemerke, men skaper samtidig umiddelbare, positive assosiasjoner til å virke, skape og drive virksomhet. Telenor kombinerer tele og Nor som forkortelse for Norge. Det er i utgangspunktet ikke så sterkt, men er blitt det gjennom innarbeidelse i markedet.

– En søknad om å bruke varemerket ”Apple” på en eplesort ville du ha fått i retur, sier advokat Maja Glad Pedersen i Virke.

Noen har imidlertid lykkes med å knytte navnet til både et teknologiselskap og et musikkstudio fordi det er fantasifullt i forhold til disse produktene.

Navnet ”Brio” er både registrert av svenske Brio AB og av fire andre virksomheter parallelt. Dette er mulig fordi virksomhetene har registrert navnet i forskjellige varemerkekategorier.

Mens Brio AB har registrert varemerket i blant annet kategori nr. 18 som inkluderer barnevogner, har Tyske BASF eksempelvis registrert navnet for kategoriene 1 og 5 hvor sistnevnte gjelder preparater til utryddelse av skadedyr og insekter m.v.

Samme navn i flere varegrupper

– Dette er et eksempel på at ett og samme varemerke kan brukes i forskjellige varegrupper. Fare for forveksling er vilkåret for at varemerket ditt er krenket. Distansen mellom barneutstyr og gifter er stor. Man tror ikke produktene har samme kommersielle opprinnelse. Derfor kan flere virksomheter bruke samme navn, sier Mosaker.

Varegruppene angir vernet du får for ditt varemerke. Selv om selve registreringen er enkel, er det viktig at man søker råd om hvilke varer og tjenester som dekker ditt behov for enerett til merket.