Forbud mot kontantbeløp over 40 000 kroner for varehandelen

Publisert:

Forhandlere av varer kan ikke lenger motta vederlag i kontanter på 40 000 kroner eller mer. Kontantforbudet følger av hvitvaskingsloven og gjelder fra 1. juli 2017.

Kvinne gir mann penger over disk

Tidligere var det slik at varehandelen var underlagt hvitvaskingsloven ved mottak av mer enn 40 000 kroner i kontanter. Dette innebar at butikkene måtte oppfylle hvitvaskingslovens krav til kundekontroll og rapporteringsplikt til Økokrim ved mistanke om hvitvasking. Det nye kontantforbudet betyr at aktørene i varehandelen ikke lenger skal være underlagt disse reglene.

Formålet med kontantforbudet er først og fremst å forebygge og motvirke hvitvasking og terrorfinansiering. I tillegg vil beløpsgrensen kunne få betydning for arbeidet mot svart økonomi og skatteunndragelser samt redusere sikkerhetsrisiko og kostnader for næringslivet.

Beløpsgrensen på 40 000 kroner gjelder også der oppgjøret gjennomføres i flere operasjoner, jfr. hvitvaskingsloven § 4a. Stortinget har ved behandlingen av lovendringen uttalt at det kan være formålstjenlig om Skattedirektoratet utarbeider en veileder for å klargjøre formuleringen. Vi har allerede mottatt henvendelser fra medlemmer innen varehandelen som er usikre på hvordan kontantforbudet skal håndteres og Virke vil følge opp Skattedirektoratet på dette.

Det er skattekontoret som skal føre tilsyn med at kontantforbudet overholdes. Kontantforbudet gjelder for kjøp av varer. Forbudet gjelder verken kjøp av tjenester eller kjøp mellom privatpersoner.

Vi oppfordrer nå våre medlemmer til å utarbeide interne rutiner for overholdelse av kontantforbudet.

Spørsmål om kontantforbudet kan rettes til forretningsjuridisk ved Virkeadvokatene. Vi kan kontaktes på telefon 22 54 17 00 eller e-post forretningsjuridisk@virke.no