Forslag om forbud mot betaling med kontanter

Publisert:

Norske penger

Finansdepartementet har lagt frem et forslag om forbud mot å ta imot kontanter over kr. 40 000 for varehandelen.

Dette fremgår av forslag til endringer i hvitvaskingsloven. Varehandelen er i dag underlagt hvitvaskingsregelverket når de mottar mer enn kr. 40 000 i kontanter. Å være underlagt regelverket innebærer blant annet krav til kundekontroll og en rapporteringsplikt til Økokrim ved mistanke om hvitvasking av midler.

Forslaget om kontantforbud innebærer at varehandelen ikke lenger er underlagt hvitvaskingsregelverket med de forpliktelser som følger av regelverket. Det er foreslått at Skatteetaten skal kontrollere at beløpsgrensen blir overholdt.

Les mer om forslaget på regjeringen.no >>

Virke har vært representert i lovutvalget gjennom Virkeadvokat Hege Stensland Sveen. Spørsmål til departementets lovforslag kan rettes til advokat Sveen ved e-post eller telefon 22 54 17 00.