Må ansatte skatte av gaver fra arbeidsgiver?

Publisert:

bilde av arbeidsgiver som gir en gave til en ansatt

Julen nærmer seg med stormskritt, og i den forbindelse kan det være nyttig å vite hva arbeidsgiver kan gi av gaver til de ansatte uten at arbeidstaker må betale skatt på dette.

Gaver i forbindelse med julen

I forbindelse med julen ønsker mange arbeidsgivere å gi de ansatte en påskjønnelse. Da bør arbeidsgiver være klar over at gaver fra arbeidsgiver til ansatt ikke regnes som skattepliktig inntekt for mottakeren så langt arbeidsgiverens utgifter i løpet av inntektsåret ikke overstiger 1000 kroner for den enkelte arbeidstaker og arbeidsgiver selv ikke krever fradrag for kostnadene. Det er en forutsetning for skattefritak at gaven består av noe annet enn et pengebeløp.

Gaver i forbindelse med jubileum eller ekstra oppmerksomhet

Slik gave fra arbeidsgiver regnes ikke som skattepliktig inntekt når gaven har en verdi på inntil 3.000 kroner og ikke består av et pengebeløp.Gaven må være gitt ved en av følgende anledninger:

  • virksomheten har bestått i 25 år eller i et antall år som er delelig med 25 (har bedriften bestått i 50 år eller et antall år som er delelig med 50, regnes verdien inntil ytterligere 50% av nevnte beløp ikke som skattepliktig inntekt)
  • mottakeren gifter seg eller fyller 50, 60, 70, 75 eller 80 år
  • mottakeren går av med pensjon eller slutter av annen grunn etter minst ti år i virksomheten.

Gaver eller påskjønnelse ved lang ansettelsestid

Mange arbeidsgivere ønsker å gi ansatte som har vært lenge i virksomheten en påskjønnelse selv om dette ikke lenger er like vanlig. Gave fra arbeidsgiver i anledning mottakerens 25, 40, 50 eller 60 års tjenestetid i virksomheten, regnes ikke som skattepliktig inntekt når gaven består i annet enn et pengebeløp. Dette gjelder bare for verdier inntil 8.000 kroner. Når gaven består i gullklokke med inskripsjon, regnes verdi inntil 12.000 kroner ikke som skattepliktig inntekt.

Premier fra arbeidsgiver

Premie fra arbeidsgiver for forslag til forbedring av organisasjon og arbeidsmetoder i virksomheten, regnes ikke som skattepliktig inntekt for mottakeren når premien består av annet enn et pengebeløp og verdien ikke overstiger 2.500 kroner.

Personalrabatter

Personalrabatt på varer som produseres eller omsettes i arbeidsgivers virksomhet, regnes ikke som skattepliktig inntekt når rabatten må anses som rimelig og vareuttaket må anses å dekke et vanlig privat forbruk.

Når det gjelder andre skattefrie ytelser i arbeidsforholdet, vises det til ovennevnte forskrift §§ 5-15-4 – 5-15-14.