Har arbeidstaker rett til fri på inneklemte dager?

Publisert:

Smilende dame med kofferter

Mange arbeidstakere ber om fri, og en del virksomheter stenger på såkalte «inneklemte dager». Virke får ofte spørsmål om hvordan arbeidsgiver skal forholde seg til slike dager. Har ansatte rett til fri på inneklemte dager?

Inneklemte dager er arbeidsdager som er klemt mellom en slik fridag og helg. I år (2019) er fredag 31. mai en slik innklemt arbeidsdag mellom Kristi himmelfart på torsdag og påfølgende helg. 

Mange arbeidstakere er foreldre til barn som går på skole og i barnehage som er stengt fordi planleggingsdager gjerne legges på inneklemte dager. Andre benytter gjerne anledningen til å ta fri en langhelg for å kunne reise bort.

Har ansatte rett på fri på slike inneklemte dager?

Utgangspunktet er at arbeidsavtalen regulerer rettigheter og plikter for både arbeidsgiver og arbeidstaker. Arbeidstaker skal jobbe på arbeidsdager, og arbeidsgiver skal betale lønn for denne innsatsen. Dersom inneklemte dager ikke er spesielt regulert i den enkeltes arbeidsavtale, eller en generell tariffavtale, reguleres forholdet av ferieloven. Det enkle svaret er derfor at arbeidsgiver har styringsrett og at ansatte ikke kan kreve fri på disse dagene.

På en annen side, står arbeidsgiver og arbeidstaker fritt til å avtale at den enkelte ansatte kan ta fri, og i mange tilfeller vil det være fornuftig fra et HR-perspektiv å være fleksibel dersom dette ikke skaper problemer for virksomheten. Dersom den ansatte får fri, betyr dette imidlertid ikke det samme som at han skal ha betalt fri. I mangel av annen avtale må den ansatte som ønsker å ta fri på en inneklemt dag bruke av eventuell avspaseringstid eller feriedager.

Det anbefales at slike spørsmål tas opp i god tid med de ansatte da det ofte er flere som ønsker fri på disse dagene.

Har du spørsmål?

Medlemmer kan kontakte oss i Virke på telefon: 22 54 17 00 og be om rådgivningstelefonen på arbeidsrett eller sende spørsmål på e-post: