Har arbeidstaker rett til permisjon med lønn for å amme i arbeidstiden?

Arbeidstaker har rett til den fri hun trenger fra arbeidet for å amme sitt barn. Det er barnets behov og kvinnens mulighet til å regulere ammingen som bestemmer hvor mye av arbeidstiden som benyttes til ammefri.

Mor som ammer sitt barn

Det er opp til kvinnen hvordan tiden skal fordeles. Arbeidsmiljøloven har eksempel på hvordan ammefritiden kan tas ut: "Fritiden kan for eksempel tas ut i minst en halv time to ganger daglig, eller som redusert arbeidstid med inntil én time hver dag".

Retten til ammefri omfatter også reisetid hun trenger for å komme til sitt barn og tilbake på arbeid. Pumping for å gi morsmelk til eget barn likestilles med amming.

Rett til fri innebærer at hun ikke har plikt til å arbeide inn igjen det arbeid som ikke kan utføres i tiden for ammefri. Rett til fri betyr ikke nødvendigvis rett til lønnet ammefri. (Se avsnitt om lønnet ammefri nedenfor).

Alle kvinnelige arbeidstakere er i utgangspunktet omfattet av retten til ammefri, uavhengig av om hun er fast eller midlertidig ansatt, og uavhengig av stillingsstørrelse.

Arbeidsgiver har plikt til å legge til rette for at arbeidstaker som ammer sitt barn kan få satt av den tid som trengs til dette.

Dersom det foreligger alternative måter å innrette ammepausen på som er like forsvarlig i forhold til barnet og kvinnen, plikter arbeidstaker å innrette seg på den måten som begrenser de negative virkningene for arbeidsgiver.

Praktiserer arbeidstaker en tidskontoordning etter aml § 12-6, har hun ikke rett til ytterligere nedkorting av arbeidstiden begrunnet i ammefri.

Retten til ammefri forutsetter at arbeidstaker faktisk ammer. Arbeidsgiver kan be arbeidstaker om en bekreftelse fra lege/sykepleier/helsesøster dersom det er tvil om arbeidstakeren faktisk ammer.

Arbeidstaker kan ha rett til ammefri med lønn

I barnets første leveår har arbeidstakeren rett til ammefri med lønn på bestemte vilkår.

Hun har rett til lønnet ammefri inntil én time på arbeidsdager hvor avtalt arbeidstid er sju timer eller mer. Det vil si at hvis hun for eksempel arbeider en dag i uken sju timer eller mer, så har hun rett til én time ammefri med lønn denne dagen, selv om hun ikke arbeider resten av uken.

Arbeidstaker som ammer sitt barn har rett til så mye fri hun trenger, men hun vil ikke ha rett til lønn for ammepausene etter at barnet har fylt 1 år.

Tariffavtale kan inneholde bestemmelse som gir utvidet rett til lønn ved ammefri.

Praktisk informasjon til arbeidsgiver

Det er arbeidsgiver som betaler lønn. Det gis følgelig ingen refusjon fra NAV.

Det anbefales at arbeidstaker og nærmeste leder skriftlig utformer en ordning for ammepausen hvor det fremgår hva som trengs av tid og hvordan denne fordeles, og at de er i løpende dialog om denne.