Hva gjør du når Arbeidstilsynet kommer på besøk?

Publisert:

Arbeidstilsynet på besøk hos en virksomhet

Arbeidstilsynet vil komme på besøk hos mange av våre medlemmer i år. Her er et par tips til å komme lettest mulig gjennom kontrollen.

Hvert år gjennomfører Arbeidstilsynet opp mot 17 000 tilsyn i virksomheter over hele landet. Ved mer enn halvparten av alle tilsyn finner de forhold som må rettes opp og som virksomhetene må jobbe videre med og dokumentere etterfølgende. Det beste og letteste er derfor å ha rutinene og dokumentene på plass før tilsynet kommer.

Hva skal du gjøre før tilsynet?

De fleste tilsyn varsles før kontrollørene står på døren. I varslet om tilsyn vil Arbeidstilsynet informere om tid og dato samt hvilken dokumentasjon de ønsker å se når de kommer. Det er daglig leder og verneombud som skal møte tilsynet.

Når dere mottar varslet er det viktig å sette av tid på forhånd til å sjekke om all dokumentasjon er på plass. På medlemssidene på virke.no har dere tilgang til maler og skjema for å kunne følge reglene for det generelle arbeidsmiljøarbeidet som Arbeidstilsynet ser etter.

Når tilsynet kommer

Arbeidstilsynet fører både kontrollerende tilsyn og forebyggende arbeid. Det er ingen grunn til å være nervøs for tilsynet. Det er viktig at dere stiller alle de spørsmålene dere eventuelt måtte ha til kontrollørene mens de er til stede, slik at dere er sikre på hva det er tilsynet etterspør av dokumentasjon før og etter tilsynet.

Etter tilsynet

Hvis Arbeidstilsynet avdekker mangler vil dere etterfølgende motta brev med krav om ytterligere dokumentasjon eller pålegg som skal oppfylles. Dere kan finne maler eller skjema på medlemssidene på virke.no eller kontakte Virkes rådgivningstjeneste hvis dere har bruk for hjelp.

Arbeidstilsynets prioriterte områder for 2018

Arbeidstilsynet krever forskjellig dokumentasjon fra forskjellige virksomheter alt etter hvilke utfordringer og problemer som er i enkelte bransjer.

For 2018 har tilsynet visse prioriterte bransjer som vil bli fulgt med ekstra mange tilsyn og spesielle krav til dokumentasjonen. Virksomheter i andre bransjer vil også kunne få tilsyn, men disse bransjene vil få flere og mer målrettede tilsyn enn andre.

Se særlige krav for dokumentasjon for de prioriterte bransjene på Arbeidstilsynets sider:

Renhold

Helse og sosial

Overnatting og servering

Transport

Bygge- og anleggsnæringen

Jordbruk og skogbruk

Dykking

Akvakultur

Industrinæringen