Inkluderende rekruttering

Publisert:

​I dag er det 41 600 personer under 30 år som har nedsatt arbeidsevne, og mange av disse trenger litt ekstra bistand for å komme inn i arbeidslivet.

Dersom du tør å tenke utradisjonelt rundt rekruttering og gir en sjanse til en av disse ungdommene, kan du sitte igjen med en lojal og dyktig kollega med et unikt perspektiv.

Her er 5 konkrete tips til hvordan din bedrift kan lykkes med inkluderende rekruttering:

  • Gjør en stillingsanalyse der du vurderer hvilke arbeidsoppgaver som skal løses og hvilke kvalifikasjoner som er nødvendig for å løse oppgavene. Tenk bredt og utradisjonelt rundt hva dere anser for å være en kvalifikasjon, og vær kritisk til kvalifikasjonsnivået.
  • Teksten i jobbannonsen bør være formulert slik at stillingen er interessant for flest mulig kvalifiserte søkere. Tenk gjennom hvordan dere presenterer verdigrunnlag og hvilke signaler dere sender gjennom bilder og tekst.
  • Når du gjennomgår søknader bør du være oppmerksom på at "hull" i CV-enikke behøver å bety at søkeren er uaktuell. Ta en telefon og forhør deg om hva søkeren har gjort i denne perioden. Det kan være en verdifull erfaring i seg selv å ha gjennomgått en krise og reist seg igjen.
  • Ta kontakt med ditt lokale NAV kontor for å høre hvilken praktisk og økonomisk støtte de kan bidra med hvis du rekrutterer en ansatte med nedsatt funksjonsevne. Det kan være aktuelt at personen starter i en uforpliktende praksisperiode der NAV dekker lønnsutgiftene, eller i en ordning med lønnstilskudd der NAV dekker deler av lønnsutgiftene i en periode.
  • Etter at du har gitt tilbud om stilling, bør du gjennomføre en samtale med din nye kollega for å klarlegge eventuelle tilretteleggingsbehov.

For nærmere spørsmål vedrørende inkluderende rekruttering, kan medlemmer ta kontakt med Virkes sentralbord på telefon 22541700 og be om rådgivningstelefonen for arbeidsrett, eller sende spørsmål på e-post til ,