Kan butikker holde åpent på julaften når den faller på en søndag?

Publisert:

To jenter med skjerf som ser i butikkvinduer

Julehandelen nærmer seg sakte men sikkert. Hvordan var det egentlig med søndagsåpne butikker og lønnstillegg før jul? Her er de vanligste spørsmålene.

Hvilke søndager i desember kan butikken være åpen?

Butikker og andre utsalgssteder skal som hovedregel holde stengt på søn- og helligdager. Etter lov om helligdager og helligdagsfred § 5 har butikkene likevel lov til å holde åpent de tre siste søndagene før julaften mellom kl. 14 og 20.

Hva gjelder når julaften faller på en søndag, slik den gjør i år – regnes julaften da som en av de tre søndagene?

Svaret på det er nei. Julaften vil i dette tilfellet ikke omfattes av «de tre siste søndager før julaften», med den konsekvens at det skal holdes stengt. De tre søndagene det kan holdes åpent i år er dermed 3., 10. og 17. desember.

Kan jeg som butikkeier selv bestemme hvor lenge jeg skal holde åpent?

De som ønsker å holde søndagsåpent før jul står fritt til å velge hvor lenge de vil ha åpent, så lenge det er mellom kl. 14 og 20. Butikker i kjøpesentre vil normalt måtte følge senterets åpningstid på disse søndagene.

Må Brustadbua holde stengt på julaften i år?

Det generelle forbudet mot søndagsåpne butikker gjelder ikke for de såkalte Brustadbuene, dvs. utsalgssteder som hovedsakelig selger kiosk- eller dagligvarer og som har en salgsflate på maks 100 kvm. Disse kan holde åpent på søndager, også på julaften når den faller på en søndag. De vil også kunne holde åpent etter kl. 16.00, som er den grensen helligdagsfredloven setter for åpningstid på julaften, uavhengig av hvilken dag den faller på.

Hvordan er det med lønn og tillegg på disse søndagene før jul?

Kompensasjon for arbeid disse dagene er ikke regulert i lovverket. Lønn og eventuelle tillegg vil normalt fastsettes eller avtales i den enkelte virksomhet. Tariffbundne virksomheter følger tariffavtalens bestemmelser om lønn og tillegg for søndagsarbeid. Hvis arbeidet på disse søndagene er overtidsarbeid, må reglene for overtidsarbeid og -betaling følges. Overtidstillegg gis da iht. arbeidsmiljøloven § 10-6 (11) eller iht. tariffavtalens overtidssatser.

Ofte vil det være noen som ønsker å jobbe i forbindelse med jul og nyttår, mens andre ønsker fri. Jo tidligere dette blir avklart, desto lettere vil det være å få bemanningskabalen til å gå opp. Vi anbefaler derfor å begynne bemanningsplanleggingen i god tid.

For nærmere spørsmål kan medlemmer ta kontakt med Virkes rådgivningstelefon på 22541700 og taste 1 for arbeidsrett, eller sende spørsmål på e-post til arbeidsrett@virke.no