Kan mindreårige inngå gyldige avtaler?

Publisert:

Barn under 18 år er umyndige. Dette medfører som hovedregel at de ikke kan binde seg til avtaler. Verge for mindreårige er den eller de som har foreldreansvaret (foreldrene).

For å binde den mindreårige til en avtale må derfor vergen eller vergene opptre. Den ene vergen/forelderen kan gi den annen fullmakt til å handle på begges vegne. Det finnes begrensninger i vergemålsloven på hva slags avtaler vergene kan inngå på vegne av den mindreårige, ett eksempel er at vergen som utgangspunkt ikke kan stifte gjeld for den mindreårige.

Det finnes viktige og praktiske unntak fra utgangspunktet av mindreårige ikke kan inngå bindende avtaler. Det første er at mindreårige kan inngå avtale med kontanter, og denne avtalen vil være bindende selv om den mindreårige ikke hadde rett til å disponere over kontantene, så fremt avtalemotparten ikke kan bebreides.

Det andre unntaket er at den mindreårige som hovedregel kan disponere over penger som hun har fått til eget bruk eller selv har tjent etter fylte 15 år. Merk likevel at denne selververvregelen ikke dekker tilfelle hvor den mindreårige stifter gjeld for å betale ned i avdrag, selv om avdragene kan dekkes av f.eks. egen lønn (se vergemålloven § 33).

Vergemålsloven finner du her.