Klage på uønsket SMS-reklame

Publisert:

​Mange personer har den siste tiden mottatt SMS om at de "kan vinne matvarer for kr 10 000 hvis de er raske" eller lignende meldinger. Logoen til kjente butikkjeder er ofte tatt inn i meldingen, slik at den oppfattes som seriøs.

​Meldingene inneholder normalt linker til andre nettsider som det kan påløpe kostnader å gå inn på. En del personer som har mottatt slike meldinger har tatt kontakt med butikkjeden som fremkommer av meldingen for å få informasjon og råd om hvordan de bør følge opp dette videre.

Virkes råd i denne type saker er at man alltid bør klage på denne type SMS-meldinger. Tjenestetilbydere/telefonnummer som sender SMS-spam kan utestenges fra telenettet, men for å oppnå dette  må myndighetene gjøres kjent med sakene. Det er Forbrukerombudet og Post- og teletilsynet som håndhever reglene og som dermed skal ha klagene i denne type saker. Virke vil derfor anbefale alle virksomheter som mottar denne type henvendelser fra kunder om at kunden henvises til å klage på standardskjema som Forbrukerombudet har utarbeidet og som er tilgjengelig på nettet.

Dersom Forbrukerombudet kommer til at utsendelsen av SMS-meldingene utgjør et brudd på Markedsføringsloven vil saken sendes videre til Post- og teletilsynet for vurdering av spørsmålet om å utestenge den aktuelle tjenestetilbyder/telefonnummer fra telenettet.

Kunder som har spørsmål om reservasjon for telefonsalg og adressert reklame gjennom posten henvises til Brønnøysundregistrenes nettsider.