Kveldsarbeid blir lovlig

Publisert:

Snart kan du åpne pc-en på kvelden uten å bryte loven. Regjeringen har foreslått å endre regelene for kveldsarbeid i løpet av våren, slik at det blir lovlig å jobbe etter klokken 21.

Kveldsarbeid

I dag er det forbudt for ansatte å jobbe etter klokken 21.00, med mindre arbeidsoppgavene som utføres i virksomheten gjør at nattarbeid er nødvendig. Virke mener at det bør være lovlig å utføre andre arbeidsoppgaver enn det som er nødvendig etter klokken 21.00. Derfor har vi jobbet for at regelverket skal mykes opp, slik at virksomheten din får større mulighet til å finne gode løsninger på når ulike arbeidsoppgaver utføres.

Virke mener at loven må endres slik at forbudet mot nattarbeid ikke stenger for at deler av arbeidsoppgavene kan utføres på kvelden, der dette er praktisk mulig og ønskelig. Med ny teknologi, og økte forventninger om tilgjengelighet og fleksibel arbeidstid må regelverket justeres for å passe bedre med arbeidslivet slik det ser ut i 2017, og vil se ut i årene fremover.

Denne uken var to representanter fra Virke på Stortinget for å snakke med politikerne om denne saken. Regjeringen har lyttet til Virkes innspill, og har foreslått å endre forbudet mot nattarbeid i løpet av våren. Det er et viktig gjennomslag for Virke. Arbeidet for å endre forbudsbestemmelsen er en del av Virkes arbeid for å sikre rammevilkår som gjør det enklere å organisere driften, og bruke arbeidskraften på en god måte.

Her er 5 ting du må vite om hvordan forslaget til ny regel om kveldsarbeid ser ut:

  • Arbeidsgiver og arbeidstaker får mulighet til å avtale at arbeidstakeren kan jobbe mellom kl. 21 og 23 dersom arbeidstakeren selv ønsker slikt kveldsarbeid.
  • Arbeidsgiver kan alltid avslå ønske om kveldsarbeid, og pålegge at arbeidet utføres innenfor ordinær arbeidstid.
  • Avtalen må være skriftlig. Den kan enten gjelde et enkelt tilfelle, en tidsavgrenset periode eller være et element i en fleksitidsavtale.
  • Det er krav om 11 timers hvile mellom to arbeidsøkter, med mindre virksomheten er bundet av tariffavtale og har en avtale om kortere hviletid. Det innebærer i praksis at ansatte som jobber til klokken 23.00 på kvelden ikke kan komme på jobb før klokken 10.00. Norske politikere har ikke mulighet til å endre denne regelen fordi det er en forpliktelse vi er bundet av gjennom EØS-avtalen.
  • Den daglige arbeidstiden utvides ikke. Det vil si at arbeid som utføres etter klokken 21.00 må være innenfor den daglige arbeidstiden som følger av lov eller avtale.