Ny lov om opplysningsplikt og angrerett

Publisert:

​Ny lov om opplysningsplikt og angrerett (angrerettloven) med tilhørende forskrift trådte i kraft 20. juni 2014. Innføring av ny lov og forskrift innebærer en god del endringer, bl.a at forbrukeren har rett til flere opplysninger. 

Forbrukernes rettigheter blir på flere punkter styrket, men vernet vil også bli svakere på noen punkter. Den nye angrerettloven innebærer

bl.a

 • F

  orbrukeren har rett til flere opplysninger før vedkommende gjør et kjøp

 • Næringsdrivende kan ikke lenger kreve å få dekket kostnader det ikke er opplyst om.

 • Angrefristen på 14 dager videreføres. Det samme gjelder vernet norske forbrukere har ved uanmodet telefonsalg.

 • F

  orbrukeren

  fra nå av betale for retur av varer ved bruk av angrerett i alle tilfeller, dersom den næringsdrivende har opplyst om kostnaden.

 • Brukt vare kan returneres, men forbrukeren må dekke verditapet som følger av forringelse av varen.

Det er viktig at næringsdrivende som driver salg av varer eller tjenester på en måte som reguleres av angrerettloven (nettsalg mv.) setter seg inn i de endringer som er gjort i forhold til gammel lov. For eksempel må man justere egne salgsbetingelser rettet mot forbrukere, slik at disse blir i overensstemmelse med ny lov. Det er særlig viktig at man nå benytter de nye angreskjemaene som er utarbeidet. Antall skjemaer er redusert. Nå skal man bruke et standard angreskjema ved bruk av angrerett på avtale om varer eller tjenester som ikke er finansielle tjenester. Et annet skjema gjelder finansielle tjenester.

Foruten angreskjemaet som forbrukeren kan anvende ved bruk av angreretten, er det nå innført et eget opplysningsskjema, som den næringsdrivende kan velge å anvende. De nevnte angreskjemaet og opplysningsskjemaet finner man her.  

Ta kontakt med Virkes forretningsadvokater dersom du har spørsmål til endringene eller har behov for bistand til å endre standard salgsbetingelser rettet mot forbrukere.