Dårlig oppførsel på julebord kan føre til oppsigelse

To kvinner og en mann ler på fest. En kvinne drar i slipset hans.

Hvilke konsekvenser kan uakseptabel oppførsel på julebord ha? Og hvordan forhindrer du at julebordet med dine ansatte tar helt av? Les våre fem råd for å hindre julebordsfyll.

Teamleder mistet jobben etter seksuelt krenkende oppførsel

Hendelser på julebord kan få konsekvenser for arbeidsforholdet, det viser også rettspraksis. I en dom fra lagmannsretten ble en teamleder oppsagt etter utilbørlig opptreden på et julebord, da dette ikke var forenelig med hans lederstilling. Teamlederen hadde opptrådt seksuelt krenkende overfor to kvinnelige ansatte på 18 år. Han hadde også bestilt drikkevarer for rundt kr 4500 på arbeidsgivers regning uten fullmakt. Teamlederen gikk til sak og hevdet blant annet at hans atferd med jentene ikke var graverende nok til grunnlag for oppsigelse, da det dreide seg om handlinger mellom voksne mennesker i en sosial sammenheng. Lagmannsrettens flertall var uenig med teamlederen og ga arbeidsgiver fullt medhold.

Retten var ikke i tvil om at teamlederen hadde opptrådt på en måte som ga saklig grunnlag for oppsigelse, da oppførselen mot de to kvinnene både stred mot arbeidsgivers interne retningslinjer for lederopptreden og mot allment aksepterte verdinormer.

Når det gjaldt hans bestilling av drikkevarer på bedriftens regning, var dette også klart pliktstridig, men forholdet alene kunne etter lagmannsrettens oppfatning ikke begrunne oppsigelse.